< Cofnij

Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2023/2024

  1. Kierunki wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy: brak
  2. Kierunki wyznaczone do oceny programowej w związku z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa: kierunek lekarski termin: II kwartał 2024
  3. Kierunki wyznaczone do oceny programowej po ocenie warunkowej/ocenie pozytywnej na okres do 2 lat: brak