< Cofnij

Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2022/2023

  1. Kierunki wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy: brak
  2. Kierunki wyznaczone do oceny programowej w związku z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa: brak
  3. Kierunki wyznaczone do oceny programowej po ocenie warunkowej/ocenie pozytywnej na okres do 2 lat: Terapia zajęciowa - termin I kwartał 2023
  4. Kierunki wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny: brak